Pressmeddelande från Estetiska Injektionsrådet

Certifiering för estetiska injektionsbehandlingar ger en tryggare skönhetsbransch i Sverige.
Reglering av estetiska behandlingar är i Sverige nästan obefintlig. Socialdepartementet har dock nu tillsatt en utredning om hur en reglering skulle kunna se ut, men det tar troligen flera år innan vi kan se en eventuell reglering komma till stånd. Har vi tid att vänta?
Just den frågan ställde sig initiativtagarna Ulf Samuelson, plastikkirurg och medlem i Svensk Plastikkirurgisk Förening och Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi, och Carina Wilhelmsson, Affärsområdeschef på Allergan, våren 2014. Fanns det en möjlighet att branschen kunde ta rodret för att initiera en certifiering i syfte att öka patientsäkerheten? Galderma hade redan tidigare gjort certifiering under eget varumärke och bestämde sig under hösten att gå med och understöda projektet. Efterfrågan var uppenbar, men krävde stöd från alla involverade aktörer på marknaden liksom att framgångsrikt nå ut med informationen till slutkund. Först när kunden känner tryggheten hos en certifierad behandlare har målet nåtts med en tryggare skönhetsbransch i Sverige.
Läs hela pressmeddelandet här:
Pressmeddelande ESTETISKA INJEKTIONSRÅDET (1)