Viktiga krav på skönhetsbranschen

Krav från Estetiska injektionsrådet:

– Reglera branschen!

I början av mars hade det Estetiska injektionsrådets (EIR) årsmöte. Rådets viktigaste fråga står fortfarande överst på önskelistan, att branschen ska regleras. Nu under sitt fjärde verksamhetsår är det 160 personer som är certifierade medlemmar i rådet, det är 30 procent fler än 2016. Rådet tycker att det är viktigt att behandlingar utförs av legitimerad medicinsk personal och med säkra produkter och önskar att det ska finnas nationella riktlinjer
Rådet startades av legitimerade läkare och sjuksköterskor och tandläkare som arbetade med estetiska skönhetsbehandlingar. Man ville ha en enad front mot myndigheter och beslutsfattare för att påverka dem att ta fram riktlinjer som reglerar branschen, eftersom man såg ett stort behov av det. Det är många som vill ha skönhetsbehandlingar och det finns leverantörer/utförare som är både okunniga, outbildade och oseriösa.
Sverige är det land som är minst reglerat inom denna bransch inom EU. Den första motionen om en reglering lämnades in av Karin Lindell 2011. Då menade Socialstyrelsen att vem som helst kunde injicera. Förslaget då var att branschen skulle regleras inom Hälso- och sjukvårdslagen.
I november 2015 lämnades ännu en utredning om branschen. Då var det Eva Bågenholm Nilsson som istället menade att detta område var en konsumenttjänst och att det skulle vara Konsumentverket som var kontrollerande myndigheten. Ett sådant beslut skulle betyda att det är kommuner runt om i landet som skulle få ansvar för att utöva tillsyn över utförare av injektionsbehandlingar. Om det blev så skulle flera konsumentbehandlingar det vill säga behandlingar som man väljer själv att utföra, hamna under samma kategori. Massage, piercing, tatuering, laserbehandlingar och estetisk plastikkirurgi vilket EIR anser inte vara korrekt. Det som utförs inom estetiska injektioner tycker vi borde ligga under hälso-sjukvårdslagen då vi utför en medicinsk behandling.
För närvarande är ärendet hos Socialdepartementet men det finns ingen uppgift om när det är dags för beslut i ärendet.
Estetiska injektionsrådet drar därmed slutsatsen att rådet är fortsatt viktig som påtryckare i den estetiska injektionsfrågan.