Tryggt och säkert hos Entouch

På kliniken Entouch erbjuds behandlingar inom estetisk medicin för personer som vill ta kontroll över sitt utseende. Det vill säga estetiska injektioner av muskelavslappnande karaktär, filler av hyaluronsyra, för uppbyggnad av volymsförlust, uppmjukning av linjer och rynkor. Kliniken erbjuder behandlingar med radiovågor -Thermage och en gul laser – QuadroStar PRO för behandling av blodkärl. Behandlingarna utförs på ett säkert och beprövat sätt och efter varje kunds behov och möjligheter.
Annika Harlén som äger och driver kliniken är legitimerad sjuksköterska och har många års erfarenhet av de behandlingar som ges. Hon har arbetat i nära samarbete med plastikkirurger inom området estetisk medicin och är aktiv i flera organisationer som driver frågor om säkerhet i branschen:
Estetiska injektionsrådet, EIR som är en sammanslutning av fristående specialister som representerar olika branschorganisationer inom plastikkirurgi och estetiska injektioner. EIRs målsättning är att öka skyddet för den enskilde patienten/kunden som genomgår en estetisk injektion. EIR är en ideell nonprofit-organisation. Annika sitter med i styrelsen sedan starten 2014.
FAN club. FAN club är en intresseförening och ett nätverk för legitimerade sjuksköterskor som är injektionsbehandlare. Syftet med klubben är kollegial rådgivning och erfarenhetsutbyte för att höja nivån på behandlingarna
SPESO Svensk Plastik Estetisk Sjuksköterskeorganisation. SPESO startades 2001 av legitimerade sjuksköterskor. Annika har varit med i styrelsen under många år. Organisationen är för de sjuksköterskor som arbetar inom plastikkirurgisk verksamhet. Organisationen samordnar utbildning, studiebesök och föreläsningar och arbetar med rådgivning och erfarenhetsutbyte för sina medlemmar och har nära samarbete med plastikkirurger och estetiska specialister.
På Entouch är vi noga med att kunder är förberedda för den behandling som ges. Kunderna ska vara friska inte ha någon pågående förkylning, inte ha utslag eller infektioner i området som ska behandlas. I anslutning till en behandling ska man inte heller ägna sig åt ansträngande träning eller motionsövningar. På Entouch rekommenderar man att kunder avstår från det i ett dygn efter behandling.
Entouch rekommenderar också att kunder i cirka 5 dagar inför behandling undviker läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra (t ex Treo och Magnecyl), NSAID-preparat (t ex Ipren) eller kosttillskott såsom Omega 3, Omega 6 och E-vitamin. Vid de tillfällena som kunderna missat denna information måste man vara informerad om att man lättare kan få blåmärken.
Medicinskt ansvarig på Entouch är kirurgen Carmen Mirón Romo. Hon gör följande behandlingar på måndagar på ENTOUCH hud-sammandragande Thermage, reduktion av ytliga blodkärl, behandlar b la. melasma och rosasea med Quadro Star PRO och Belkyra injektioner för mindre fettreduktion av dubbelhaka.
Annika Harlén och Carmen Mirón Romo håller sig ständigt uppdaterade på nya behandlingsmetoder som ges inom alla de områden som idag samlas under benämningen estetisk medicin. De båda har en bra dialog och möjlighet till samtal om aktuella kundbehandlingar och erfarenhetsutbyte om resultat och behandlingsmöjligheter.
På Entouch är det viktigt att kunderna får korrekt behandling och känner sig trygga och omhändertagna under alla delar av behandlingarna som ges, före, under tiden, och efter.
Vi på Entouch tycker det är viktigt att du vet vilka rättigheter och garantier du har inför en behandling hos oss. Och hur du går tillväga om du anser att du blivit felbehandlad eller att vi inte levt upp till dina förväntningar.
Om du inte är nöjd med behandlingen/vården hos oss
Estetiska medicinska skönhetsbehandlingar räknas till hälso- och sjukvård och sådan ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård.
Ta direkt kontakt med Annika Harlén 070-7366034. Skicka sms eller mail till annika.harlen@entouch.se klinikchef på Entouch eller Carmen Mirón Romo medicinsk ansvarigchef på kliniken skicka sms på mobil 070-9911046 eller mail carmen.miron@entouch.se.
Entouch har en ansvarsförsäkring hos Folksam, Telefon: 0771– 950950
Webadresser
Estetiska skönhetsrådet www.estetiskainjektionsradet.se
FAN www.fan-club.se
SPESO https://sites.google.com/site/spesosverige
Folksam www.folksam.se