En seriös och trygg bransch

E

EIR hade årsmöte 8 mars 2019. Många medlemmar kom till mötet.

Estetiska Injektionsrådet med sina 270 medlemmar är en viktig aktör i skönhetsbranschen. Vi strävar bland annat efter att få branschen reglerad och att endast utbildad personal tillåts att göra medicinska estetiska injektionsbehandlingar. Rådet erbjuder en certifiering i form av en tentamen för de som ska utföra estetiska injektionsbehandlingar.  EIR erbjuder löpande certifieringstillfällen för läkare, sjuksköterskor och tandläkare. Se www.eir.se

Ordförande Ulf Samuelsson hälsade alla välkomna

Kort uppdatering om ”Skönhetsutredningen – Socialstyrelsens förslag till reglering” Läkemedelsverket har kontaktat Dr Samuelson som ordförande i EIR för ett möte för att skärpa förskrivningarna.

Stipendieutdelning.  På årsmötet delades det ut 3 olika stipendier som Allergan, Galderma och Apoex  sponsrade följande stipendium delades ut.

  • ST-läkare Andreas Brink som vill göra en studie hur denna skönhetsbransch utvecklas och hur den har växt på mycket på kort tid.
  • Stipendium till Sjuksköterskan Anna Willman som vill skriva om patientsäkerheten.  
  • Stipendium till Tandläkarna Sara Matek och Bahare Norian  som vill utvärdera HA filler i retraherade intradentala papiller.

Dessa Stipendier ska redovisas vid nästa års årsmöte i mars 2020.

Ola Sjögren – Folksam Försäkringar ”Klinik- och ansvarsförsäkring för din klinik”

Solvita Akmene – PR och Digital Lead, Allergan “Exploring the digital sphere within medical aesthetics”

Dr. Gabriella Sellman – Akademikliniken ”Hyalasbehandling – indikationer och dosering”Dr Gabriella hade en mycket viktig och bra föreläsning  om Hyaluronidase eller hyalas som är ett väldigt viktigt enzym som bryter ner hyaluronsyran som finns i fillersprodukterna vid komplikationer. Detta är ett licenspreparat som medicinskt ansvarig läkare ansöker om via Apoex.

Johan Elmqvist – Growth Manager och Facebook-expert,  Zalster AB  -Facebook och Instagram: Så lyckas du 2019

Årsmöte val av styrelse 2019/02-2020/02

Alla certifierade medlemmar som betalt in medlemsavgift för 2019 har rösträtt.

 Allergan och Galderma är goda förebilder i branschen levererar bara till legitimerad sjukvårspersonal.

Det görs närmare 70 000 medicinska injektionsbehandlingar per år. Det är viktigt att kunder/patienter får en säker behandling och att eventuella reklamationer/komplikationer hanteras av sjukvårds kunnig personal och inget annat. Den som vill veta mer om EIR kan hitta det på deras hemsida https://estetiskainjektionsradet.se/