Entouch: En medicinsk klinik med stort fokus på säkerhet

Entouch erbjuder behandlingar inom estetisk medicin. Alla på kliniken är noggranna med att säkerheten är lika hög här som på en annan medicinsk mottagning. Entouch är en av de mellanstora kliniker som har sin medicinskt ansvarige läkare på kliniken alla veckans dagar. Man följer forskning och vetenskap inom området och diskuterar och byter erfarenheter om behandlingarna som utförs – dagligen..  Även om kunderna inte riktigt tänker på, eller märker det, så finns det stor medicinsk omsorg bakom varje rådgivning och behandling,

I Sverige finns specialiteten ”estetisk medicin” inte som en gren inom medicin, men det gör det i många länder i världen. Behandlingarna som utförs inom begreppet estetisk medicin finns dock i högsta grad i Sverige och Entouch är en av många kliniker som erbjuder detta.

Doktor Carmen Mirón Romo  är  medicinskt ansvarig på Entouch. Hon är kirurg och är vidareutbildad i laser, hudvård och injektionsbehandlingar. Hon utför också ögonlocksplastik, på annan klinik.

Alla behandlare på Entouch är erfarna och har arbetat i många år med estetiska behandlingar. Den medicinskt ansvarige är den person som gör förskrivningar på kliniken så att vi kan erbjuda medicin som botox, bedövning, antibiotika vid behov och andra läkemedel som kan användas inom verksamheten.

Diskussionerna internt på Entouch till vardags handlar om rön och erfarenheter som förmedlas och kommenteras i internationella tidskrifter inom området, och via klinikens många leverantörer.

– Vi diskuterar mycket om behandlingar, hantering av olika kunder, nyheter om vad som avviker och hur vi ska applicera det nya i vår verksamhet. Det finns alltid nya rön och forskning, för detta är ett mycket aktivt område i hela världen och spännande och intressant att följa. På Entouch erbjuder vi det vi tycker passar vår verksamhet så snart som möjligt. Alla på kliniken är mycket erfarna, och det gör att vi alla är införstådda med hur man behöver arbeta med nya behandlingar, berättar Dr Carmen.

Alla behandlare på kliniken går på kurser och åker på konferenser inom och utanför Sverige, som en viktig del i fortbildningen. Det är viktigt att både ta del av nya rön och att möta andra erfarna kolleger att byta erfarenheter.

 – Vi är alla mycket rutinerade på Entouch, vi har sett mycket och lärt oss genom åren, det är en extra bonus och trygghet att ha Dr Carmen i vårt team, säger Annika Harlén som är injektionssköterska och ägare av kliniken. 

Annika Harlén sitter med i Estetiska injektionsrådets styrelse. Rådet verkar för hög kompetens och säkerhet i skönhetsbranschen och driver frågan om att den behöver regleras tydligare och branschen behöver sortera under hälso- och sjukvårdslagen, och inget annat. Mer om Estetiska injektionsrådet på:
https://estetiskainjektionsradet.se/.