Nylansering av vår konceptbehandling Softlift by Entouch

Bästa resultat av injektionsbehandlingar är att göra en kombinationsbehandling, d v s injektioner med både ”botox” och filler, hyaluronsyra. Hur mycket eller hur lite varierar för varje kund. Vad som avgör är ålder, förutsättningar och önskemål. Vi har arbetat mycket med dessa behandlingar och nu satsar vi lite extra på att informera och erbjuda våra kunder Softlift by Entouch. Vi nylanserar vårt Softliftkoncept och erbjuder fyra olika paket. Vi kommer kalla dem Brons, Silver, Guld eller Platinum.

Vi på Entouch, har arbetat med injektionsbehandlingar i väldigt många år. Vi har kunskaper och erfarenheter av både muskelavslappnande ”botox” och filler som bygger upp volym och återfuktar vävnaden hur de verkar tillsammans och var för sig. Vi har behandlat oändligt många kunder med många olika förutsättningar, givetvis önskemål och vi kan därmed se och råda vilka möjligheter var och en har. Det är givetvis så att det ofta krävs en större behandling när man börjar med dessa behandlingar, sedan en uppbyggnad och därefter ett underhåll. Vid varje tillfälle vi ses gör vi en ny bedömning vad som ska optimera resultatet över tid.

Sedan dessa behandlingar började ges har leverantörerna av hylarulonsyraprodukterna utvecklat sina produkter och erbjuder idag flera olika varianter att användas för olika ändamål och på olika områden i ansiktet. Produkterna har bland annat tjockare eller tunnare konsistens. Vi kan skillnaderna, vilken effekt man får av dem och hur de ska kombineras för att ge bästa resultat.

Erfarenheter nationellt och från hela världen
Under alla år har vi också tagit del av erfarenheter från andra behandlare och forskning som gjorts runt om i världen. Vi fortbildar oss ständigt på konferenser och utbildningar och delar erfarenheter och idéer med kollegor i branschen, i Sverige och i världen. Denna mångåriga erfarenhet av kombinationsbehandlingar med fillers och botox finner du hos alla oss injektionsbehandlare på kliniken Entouch.

Hemligheten med de fina resultat som många av våra kunder får är att våra kunder lyssnar på vad vi rekommenderar och litar på vårt omdöme och våra råd under konsultationen och under behandlingarna. Vi lyssnar på kundens önskemål, bedömer förutsättningar och sedan ger våra proffessionella råd.

Alla är unika
Vår erfarenhet är att alla kunder är individuella och ska behandlas individuellt efter sina förutsättningar. Vissa behandlare väljer att erbjuda behandlingar som är standardiserade. Det gör vi aldrig. Av den enkla anledningen att vi tycker att varje person är unik och behöver sin behandling då  blir det bäst. Det går inte att ge samma behandling till alla. Vi arbetar alltid efter att skapa individuella naturliga skönheter, inte standardiserade dock-utseenden. Och detta ställningstagande blir vi allt mer övertygade om är det rätta. Ju fler vi behandlar, desto starkare är vår uppfattning att varje kund är unik och ska behandlas efter sina egna unika förutsättningar. Då blir det bäst.

När vi nu nylanserar vår konceptbehandling Softlift by Entouch gör vi det med att erbjuda fyra olika paket, Brons, Silver, Guld eller Platinum. Vi tror att det som fungerar bäst över tid är att man inledningsvis tar ett helhetsgrepp på vad som ska göras och sedan är man regelbunden med uppföljningar och kompletteringar över tiden. Detta sätt att behandla ger bäst resultat både i utseende och i kostnad för kunden.

Välkommen att behandlas med Softlift by Entouch!

Annika Harlén, Injektionssköterska sedan 1999, ägare och grundare av kliniken Entouch sedan 2013 firar 20 år i branschen och 6 år med ENTOUCH!

Sofia Augustsson Injektionssköterska sedan 2006 behandlat kunder på Entouch sedan januari 2018. Läs mer här

Dr. Carmen Miron Romo Leg. läkare och behandlare i Sverige sedan 2006. Medicinskt ansvarig för Entouch sedan 2016. Läs mer här

Vi hälsar alla varmt välkomna på rådgivning och behandling, vi gillar att Ni som redan är kunder hos oss rekommenderar ENTOUCH vidare till dom som inte vet vart dom ska vända sig vi är en seriös klinik med stor och mycket lång erfarenhet!

Softlift by Entouch Silver, Brons, Guld eller Platinum

Det är dosen, och vilka Restylane produkter som används i behandlingen, som reglerar kostnaden. Efter konsultation avgör vi tillsammans vilken valör vi gör på just dig! Vi bygger för långa resultat och för att påverka framtidens åldrande på ett naturligt och fint sätt.

ENTOUCH Brons – Muskelavslappnande “Botox” mindre dos + 1 ml Restylane eller bara fillers 2 ml Restylane. Produkter efter behov beroende på vad vi ska behandla.
Brons 8 100-9 400 kronor.

ENTOUCH Silver – Muskelavslappnande “Botox”, face -panna, argrynka, kråksparkar, sura mungipor och haka + 2 ml Restylane produkter. Allt efter varje kunds behov.
Silver 12 900 kronor.

ENTOUCH Guld – Muskelavslappnande “Botox” full face, panna, argrynka, kråksparkar, sura mungipor, haka, hamsterpåsar och platysmaband s.k. Nefertiti lyft + 2 ml fillers eller mindre mängd botox och 3 ml filler. Noga avvägda produkter efter varje kunds behov.
Guld 16 400 kronor.

ENTOUCH Platinum – Muskelavslappnande “Botox” panna, argrynka, kråksparkar, sura mungipor, haka “hamsterpåsar” och platysmaband s.k. Nefertiti lyft + 3-4 ml fillers eller mindre mängd botox och mer fillers. En stor behandling som är en mycket bra grund för den som inte behandlat sig tidigare eller för den som önskar ett mer omfattande helhets resultat.
Platinum 19 900 kronor.