ULTRA V TRÅDLYFT – En säker, effektiv & icke-kirurgisk behandling för omedelbar och långvarig hudföryngring

Vad är Ultra V Trådlyft?

Ultra V Trådlyft har snabbt blivit en ledande metod bland hudföryngrings behandlingar. Anledningen är att patienterna snabbt och effektivt upplever utmärkta estetiska resultat utan narkos, direkt smärta eller lång konvalescens. Det är en vetenskapligt beprövad behandlingsmetod som används för att lyfta, strama  upp och öka hudens elasticitet. Resultatet blir övertygande, förloppet är komplikationsfritt.

Behandlingsområden?

En signifikant skillnad som skiljer Ultra V Trådlyft med andra metoder är att behandlingen kan genomföras i ansiktet och på större delen av kroppen. Ultra V har utformat ett stort antal nedbrytbara PDO-trådar med olika egenskaper som kan anpassas beroende på individens utgångsläge, förväntningar och behandlingsområde.

Ultra V Trådlyft-ansikte

Ultra V Trådlyft behandlingsområdena:

 • Hela ansiktet
 • Påsar under ögonen
 • Svullnad under ögonen
 • Näsa
 • Hals
 • Haka
 • Dekolletage
 • Käklinje

Ultra V Trådlyft – kropp 

Ultra V Trådlyft kan även genomföras på kroppen. De vanligaste behandlingsområden på kroppen:

 • Överarmar
 • Mage
 • In och utsida lår
 • Bakdel

Vilka resultat kan förväntas? 

Med Ultra V trådlyft uppnås ett naturligt lyft och därmed en föryngrande effekt med en fastare hudstruktur. Med hjälp av nedbrytbara PDO trådar, som sedan lång tid tillbaka använts vid kirurgi, dessa stimulerar hudens vävnad och produktionen av kollagen och elastin, vilket ger en mer uttalad hudföryngring än vid t. ex. laserbehandling och påminner om ett mindre ansiktslyft.

Hur länge håller effekten av Ultra V Trådlyft?

Omedelbart efter behandlingen märks ett tydligt lyft, men maximal effekt av Ultra V behandling ses efter 3-4 månader. Därefter håller effekten i ca 1.5 år beroende på individens utgångsläge, livsstil och typ av hud. Regelbundna ”touch up’s” rekommenderas för att bibehålla den föryngrade effekten.

Vem passar att göra Ultra V Trådlyft?

Ultra V trådlyft passar både kvinnor och män, yngre och äldre. Yngre kan göra behandlingen för att kontinuerlig bibehålla en ungdomlig hud och äldre för att få ett mer ungdomligt utseende.

Ultra V Trådlyft

Behandling med Ultra V Double Twist Trådar  ”mellanansikte,” det vill säga hela området från kinder till käklinje. Bilderna är tagna under behandling.